Regulamin sklepu

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

  1. Sklep internetowy, działający pod adresem http://sklep-nfceurope.eu, prowadzony przez NFC EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Ksawerowie, przy ulicy Łódzkiej 32 NIP: 8272304422 prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branży motoryzacyjnej stacjonarnie jak i za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego http://sklep-nfceurope.eu towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotówkach.
  3. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu http://sklep-nfceurope.eu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
  4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego http://sklep-nfceurope.eu , zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
  6. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego http://sklep-nfceurope.eu są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
  7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego http://sklep-nfceurope.eu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
  8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

TRANSAKCJA

  1. Zamówienia w sklepie NFC EUROPE można dokonywać:
  • poprzez strony internetowe sklepu http://sklep-nfceurope.eu - wypełniając formularz na stronach sklepu
  • telefonicznie - dzwoniąc pod numer 666-089-995 (całkowity koszt rozmowy wg taryfy operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.
  • osobiście w siedzibie firmy w Ksawerowie, przy ul. Łódzka 32
  1. Podczas dokonywania zamówienia internetowego, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu dostawy, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: NFC EUROPE Sp. z o.o. 95-054 Ksawerów, ul. Łódzka 32, może to także zrobić drogą mailową na adres sklep@nfceurope.eu
  2. W przypadku zwrotu towaru, należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o zwrocie towaru.
  3. Formularz reklamacja towaru znajdziesz na stronie internetowej w zakładce oferta

PŁATNOŚĆ

  1. W sklepie http://sklep-nfceurope.eu, istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  • PRZELEW NA NUMER konta: 
  • POBRANIE - Opłatę za przesyłkę dokonają Państwo bezpośrednio do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę.
  • GOTÓWKA - ODBIÓR OSOBISTY - Zamówiony towar można także odebrać osobiście w siedzibie firmy.
  • KARTA PŁATCZA - Kolejnym sposobem płatności są transakcje bezgotówkowe - przy użyciu terminala kart płatniczych w siedzibie firmy.
  • PŁATNOŚCI ONLINE - Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PAY-U
     
  1. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem online za pośrednictwem systemu PAY-u)
  2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

DOSTAWA

  1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie 1-4 dni roboczych. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu NFC EUROPE.
  2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
  3. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez link w emailu potwierdzającym zamówienie (tylko dla zalogowanych klientów).
  4. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w sklepie NFC EUROPE, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. Jeżeli przy prezentowanym na stronie internetowej http://sklep-nfceurope.eu towarze widnieje informacja „Darmowy odbiór w sklepie”, Kupujący nie ponosi żadnych kosztów z tytułu odbioru zamówionego towaru. W innym przypadku, koszt odbioru osobistego podany będzie każdorazowo przy towarze prezentowanym na stronie internetowej .
  5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
  6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie NFC EUROPE zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale „Reklamacje i zwroty”.
  7. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu NFC EUROPE. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
  8. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego

GWARANCJA I SERWIS

  1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie NFC EUROPE są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.
  2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju towaru oraz producenta.

REKLAMACJE I ZWROTY

  1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:
  •  złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)
  •  złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny)
  1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien napisać email na sklep@nfceurope.eu. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu wypełnioną kartę gwarancyjną.
  2. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, rękojmi bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt NFC EUROPE za pośrednictwem firmy kurierskiej NFC EUROPE nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  3. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez formularz reklamacyjny.
  4. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
  5. NFC EUROPE odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
  6. Formularz reklamacyjny znajdziesz TUTAJ: https://www.nfceurope.pl/oferta

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego NFC EUROPE a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
  2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego NFC EUROPE towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Jeśli interesuje Cię nasza oferta hurtowa, skontaktuj się z nami: tel. +48 666 089 995 , e-mail. sklep@nfceurope.eu
tecdoc | Wdrożenie: TOMJOHN Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.85 |
Dodano do koszyka